Vzájemná spolupráce

Snažíte se poskytovat lepší služby, vědět víc, být skutečným rádcem vašich klientů? Stojíme o partnerství s vámi.

Certifikát

Základem pro spolupráci s naší společností je vaše odhodlání rozšiřovat své znalosti a kvalitu služeb. Pro absolventy workshopu máme připravený certifikát, který stvrzuje získanou odbornost v oblasti právní ochrany. Společně tak můžeme spolupracovat na zajištění těch nejlepších služeb pro vaše klienty.

Srovnání

Srovnání pojištění EUCS

V rámci školení obdržíte aktuální podobu našeho Srovnání pojištění EUCS, které porovnává klíčové výluky v životním, havarijním a odpovědnostním pojištění. Srovnání je důležitým nástrojem pro prevenci sporů s pojišťovnami a je základem kvalitního finančího poradenství.

Zobrazit termíny workshopů
Certifikát

Jak hodnotí přínos workshopu absolventi?

„Já i kolegové jsme se dozvěděli spoustu informací o tom, jak řešit efektivně právní problémy klientů. Největší přidanou hodnotou pro nás bylo, že jsme se dozvěděli informace z druhé strany. Dozvěděli jsme se, jak pojišťovny fungují, když jde do tuhého, když nechtějí plnit. To jsou informace, které na trhu vzdělání běžně dostupné nejsou. Workshop bych doporučil každému finančnímu poradci.“

— Mgr. Vojtěch Duba, €FA,
jednatel společnosti Orego finance s.r.o.

„Toto školení mě i mé kolegy obohatilo a výsledkem je, že v praxi budeme méně času trávit řešením pojistných událostí klientů a mnohem více času nám zůstane na vlastní práci s klientem, která nás živí.“

— Václav Ovečka,
jednatel společnosti Finanční Správci s.r.o.

„Hlavním užitkem pro nás bylo to, jak postupovat v případě konkrétních pojistných událostí, jak zařídit to, aby pojišťovna plnila pořádně hned napoprvé. Dozvěděli jsme se o zásadních slabinách velmi rozšířených pojistných produktů na českém trhu. Tento seminář nám ušetří významným způsobem čas. Čím více smluv poradce sjedná, tím více úkonů ze smluv vyplývá. Pokud mám EUCS za zády, mám na koho přehrát případné spory z těchto smluv vyplývající. Každému profesionálovi bych tento workshop doporučil.“

— Mgr. Zbyněk Mátl,
ředitel ve společnosti Partners

„Tento workshop nám ukázal, jak maximalizovat pojistné plnění pro klienty. Během jednodenního školení jsme získali know-how několika advokátních kanceláří při řešení a likvidaci pojistných událostí. Díky možnosti předat řešení pojistné události odborníkům, máme nyní více času na práci s klienty.“

— Štěpán Chroustovský, €FA,
nezávislý finanční konzultant

„Seminář s Lukášem Kaplanem jsem absolvoval s dalšími kolegy. Dozvěděli jsme se, na co dávat pozor v pojistných podmínkách, jak řešit pojistné události, aby klient získal skutečně to, na co má nárok. Díky informacím z workshopu se společností EUCS umím řešit mnohem efektivněji pojistné událostí svých klientů.“

— Ing. Jaroslav Hejný
manager ve společnosti Partners

Přišel čas udělat rozhodnutí.
Najděte vhodný termín ještě dnes.

Chci zobrazit program a termíny