Spory s pojišťovnami

Certifikační workshop spory s pojišťovnami je zaměřený na předání znalostí nutných k efektivní ochraně klienta v případě vymáhání pojistného plnění. Dozvíte se, co nepřehlédnout při sjednávání pojistných smluv, jakým způsobem bránit poškozeného klienta a na jaké praktiky pojišťoven si dát pozor.

Chcete objednat termín pro více účastníků nebo celý svůj tým?
Volejte na +420 737 811 228 nebo pište na kaplan@eucs.cz.

Co získáte?

Jako absolventi workshopu jste odměněni certifikátem, který dokládá získané znalosti v oblasti ochrany klienta a umožňuje vám navázat obchodní spolupráci se společností EUCS. Zároveň obdržíte přednostní přístup k řešení problémů svých klientů prostřednictvím osobní telefonní linky certifikovaných partnerů EUCS.

Více o spolupráci

Program

1. Co je skutečně důležité v pojištění?

Úvodní část je zaměřena na významné aspekty pojištění, o kterých pojišťovny v rámci svých školení nerady mluví. Přesto jde o zásadní informace pro praxi finančního poradce. Nový občanský zákoník přináší do pojišťovnictví řadu zajímavých novinek. S těmi nejdůležitějšími vás seznámíme.

 • Nástroje pojišťoven při ukončování pojistných smluv.
 • Pojistné podmínky a výluky – to je to, oč zde běží.
 • Promlčení práva na pojistné plnění.
2. Příklady sporů z životního a úrazového pojištění

Druhá část workshopu je zaměřena na praktické ukázky sporů z životního a úrazového pojištění včetně jejich řešení. Srozumitelnou formou vám budou předány informace a know-how několika advokátních kanceláří, zabývajících se problematikou sporů s pojišťovnami. Dozvíte se také aktuality z probíhajících sporů z investičního životního pojištění u finančního arbitra. Důraz je kladen na využitelnost informací v každodenní praxi finančních poradců.

 • Když úraz není úraz.
 • Krácení pojistného plnění za úraz s odkazem na „degenerativní změny“.
 • Pojistné plnění za úraz podle oceňovacích tabulek, které klient nikdy neviděl.
 • Pojištění pracovní neschopnosti a praktiky pojišťoven, jak krátit a zamítat pojistné plnění za pracovní neschopnost.
 • Když nemoc není podle pojišťovny nemoc.
 • Investiční životní pojištění.
 • Nesoulad mezi pojistkou a pojistnou smlouvou.
 • Neúplný zdravotní dotazník a odstoupení od pojistné smlouvy po pojistné události.
 • Krácení pojistného plnění za úmrtí a vážný úraz při dopravní nehodě.
 • Sebevražda a krácení pojistného plnění.
3. Příklady sporů z odpovědnostních pojistek

Pojištění odpovědnosti je královskou disciplínou v pojišťovnictví. Také je s ním v praxi spojeno nejvíce problémů. V rámci tohoto bloku se dozvíte nejdůležitější informace o sporech a jejich řešení z povinného ručení, pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli a obráceně.

 • Regresní nároky z povinného ručení.
 • Ani povinné ručení vás nemusí zachránit.
 • Odškodnění nemajetkové újmy na zdraví z povinného ručení.
 • Odškodnění majetkových škod z povinného ručení.
 • Pracovní úrazy a právo zaměstnanců na odškodnění.
 • Pojistné plnění za vyhořelou „vypůjčenou“ chatu.
 • Rozbitý televizor v supermarketu a odpovědnost rodičů za jednání svých dětí.
 • Neplnění z pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.
 • Křížová odpovědnost.
4. Příklady sporů z ostatních pojistných smluv

V předposlední části našeho workshopu vás seznámíme s celou řadou případů neplnění nebo krácení pojistného plnění z havarijního pojištění, problematikou podpojištění a úskalím cestovního pojištění. Všechny kauzy jsou prezentovány včetně jejich řešení.

 • Krácení pojistného plnění o téměř 500 000 Kč z důvodu podpojištění domácnosti.
 • Krácení pojistného plnění za vyhořelý dům.
 • Neplnění z havarijního pojištění.
 • Úskalí cestovních pojistek.
5. Doporučení a návody, jak ochránit sebe a svoje klienty

Závěrečná část je zaměřena na praktické tipy do praxe finančních poradců, které vycházejí z několikaletých zkušeností vícero advokátů a dalších expertů na pojištění. Součástí jsou i návody, jak ochránit sebe a svoje klienty v džungli českého finančně poradenského trhu.

 • Tipy, jak a podle čeho vybírat správné životní pojištění pro klienty.
 • Doporučení k uzavírání smluv havarijního pojištění a povinného ručení.
 • Tipy a doporučení k pojištění běžné občanské odpovědnosti a pojištění odpovědnosti zaměstnance.
 • Návody na ochranu svých klientů v případech neplnění pojišťoven.
 • Know-how, jak ochránit sebe a svoje klienty před nekalou konkurencí.

Přišel čas udělat rozhodnutí.
Najděte vhodný termín ještě dnes.

Chci zobrazit program a termíny